තායිවානයේ දුම්රිය අනතුරෙන් මියගිය ගණන 50 දක්වා ඉහළට

25

පුද්ගලයන් 50 කට ආසන්න පිරිසකට මරු කැඳවමින් සිදුවූ දුම්රිය අනතුර සම්බන්ධයෙන් ඉදිකිරීම් කළමණාකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට තායිවාන නීති අංශ සූදානම් වනවා.

එම තැනැත්තාට අයත් ලොරියක ගැටීමෙනුයි ඊයේ එරට උමගක් තුළදී මෙම ඛේදවාචකය සිදුවූයේ.

ඒ වනවිට 500 කට ආසන්න පිරිසක් දුම්රියේ ගමන් කරමින් සිට තිබෙනවා.

වසර 73 කට පසු තායිවානයේ සිදුවූ දරුණුතම දුම්රිය අනතුර මෙය වන අතර එරට ජනාධිපතිනිය අද අනතුර සිදුවූ ස්ථානයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරතවීමටද නියමිතයි.