ශ්‍රී ලංකා – චීන ඩොලර් බිලියන 1.5ක මුදල් හුවමාරුවක්

49

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ චීන මහජන බැංකුව අතර චීන යුවාන් බිලියන 10 ක් එනම් ඩොලර් බිලියන 1.5 ක ද්විපාර්ශවික මුදල් හුවමාරු ගිවිසුමකට එළැඹී තිබෙනවා.

මෙම ගිවිසුම වසර තුනක කාල සීමාවක් සඳහා වලංගුවන බවයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කලේ.

දෙරටේ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා ද්විපාර්ශවික වෙළඳාම සහ සෘජු ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය කිරීමටත්, දෙපාර්ශවයේම එකගතාව මත වෙනත් අරමුණු සඳහා භාවිතා කිරිමට හැකි වන පරිදිත් මෙම ගිවිසුම ඇතිකරගෙන තිබෙනවා.

මහජන චීන ජනරජය ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ආනයනකරු වන අතර 2020 දී, චීනයෙන් කරනු ලැබූ ආනයන වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.6 ක් වුණා.

එය ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයනවලින් 22.3% ක්. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ නිර්දේශය මත, මෙම හුවමාරු ගිවිසුමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

මහබැංකු දෙකෙහි අධිපතිවරුන් වන, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී. ලක්ෂ්මන් මහතා සහ චීන මහජන බැංකු අධිපති, ආචාර්ය යී ගැන්ග් මහතා, මෙම ගිවිසුමට අත්සන් තබා තිබෙනවා.