රුපියල් දහසේ සතොස සහන මල්ල 02 වන අදියර අද සිට

25

රුපියල් දහසේ සතොස සහන මල්ල 02 වන අදියර අද (02) සිට ආරම්භ වනවා.

සම්බා සහල් කිලෝවක්, නාඩු සහල් කිලෝවක්, පිටි කිලෝවක්, ඔස්ටේ්‍රලියන් රතු පරිප්පු කිලෝ එකක්, තායි හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 200 ක් සහ සුදු සීනි කිලෝවක් මෙම සහන මල්ලට ඇතුළත්.

විෂබීජ නාශක දෑත් සෝදන දියර මිලිලීටර් 50 ක්, තේ ග්‍රෑම් 100 ක්, සෝයා ග්‍රෑම් 50 ක්, කෑලි මිරිස් ග්‍රෑම් 100 ක් යන භාණ්ඩ වර්ගද ඇතුළත් එම සහන මල්ල රුපියල් දහසක මුදලකට දිවයින පුරා පිහිටි සතොස අලෙවිසැල් ජාලය හරහා ලබා ගත හැකි බවයි වෙළඳ අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ.