ජනපති හදිසි ආණ්ඩු පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවයි

54

පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් නව පනත් කෙටුම්පත් පිළිබඳව ආණ්ඩු පක්ෂය තුළ ඇතිව තිබෙන අර්බුදය විසඳා ගැනීමට ආණ්ඩු පක්ෂයේ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් කැඳවා තිබේ.

එම මැතිවරණය කොට්ඨාස හා අනුපාත මිශ්‍ර ක්‍රමයට පැවැත්වීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ දී ගිය සතියේදි එකඟතාවයක් ඇතිකර ගත් ගෙන තිබුණද මැතිවරණ කොට්ඨාසයකට එකම පක්ෂයේ අපේක්ෂකයන් තිදෙනකු ඉදිරිපත් කිරීමට නව පනත් කෙටුම්පතේ කර ඇති යෝජනාවට ඇමතිවරුන් වැඩි පිරිසක් විරෝධය පළ කර ඇත.

දිනේෂ් ගුණවර්ධන, වාසුදේව නානායක්කාර, විමල් වීරවංශ, උදය ගම්මන්පිල, බන්දුල ගුණවර්ධන යන ඇමැතිවරුන් එකී යෝජනාවට විරෝධය පල කර ඇති ඇමතිවරුන් අතර වෙති.

ඒ අනුව එම කාරණාව සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවා අවසන් තීරණයකට එන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දැනුම් දී තිබේ.

කෙසේ වෙතත් පළාත්සභා මැතිවරණය කොට්ඨාශ අනුපාත මිශ්‍ර ක්‍රමයට තේ පැවැත්වීම ස්ථිර බව රජයේ ඉහළ පෙළේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.