අලුත් අවුරුදු විශේෂ ලංගම – දුම්රිය සේවාව අද සිට

44

අලුත් අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් ගම්බිම් බලා යන මගී ජනතාව වෙනුවෙන් වු විශේෂ ලංගම බස් රථ සේවා අද සිට ක්‍රියාත්මකයි.

අද සිට ලබන 15 වනදා දක්වා බස් රථ 1000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ඒ සඳහා යොදවා ඇති බවයි ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා සඳහන් කළේ.

එමෙන්ම අමතර දුම්රිය 21 ක් සහ අමතර දුම්රිය ගමන්වාර 58 ක් ද අද සිට ක්‍රියාත්මක බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කලා.