නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ වන්දි වාර්තාව අද නීතිපති අතට

32

ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්න මුහුදු සීමාවේදී ගිනි ගැනීමට ලක්වූ එම්.ටී. නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවෙන් වන්දි අය කරගැනීම සම්බන්ධයෙන් වූ අවසන් වාර්තාව අද (08) දිනයේදී නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා වෙත භාරදීමට නියමිතයි.

මීට පෙර නෞකාවෙන් සිදුවූ පරිසර හානිය සම්බන්ධයෙන් වන වාර්තාවක් නීතිපතිවරයා වෙත ලබාදුන් අතර ඒ පිළිබඳ සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ නිලධාරීන් ඇතුළු අදාළ පාර්ශ්ව සමග ඊයේ (07) සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබුණා.

එහිදී නීතිපතිවරයා විසින් වාර්තාවේ සිදුකළ සංශෝධන ද සමග එම්.ටී. නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවෙන් සිදුවූ පරිසර හානිය සම්බන්ධයෙන් වන්දි අය කරගැනීමේ අවසන් වාර්තාව අද දිනයේ භාරදීමට නියමිතව තිඛෙනවා.