වහාම ඉන්දියාවෙන් පිට වෙන්න – අමෙරිකාව පුරවැසියන්ට දන්වයි

38

හැකි ඉක්මණින් ඉන්දියාවෙන් පිටවන්නැයි අමෙරිකාව විසින් එරට සිටින සිය පුරවැසියන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඉන්දියාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය විසින් 4 වන මට්ටමේ සංචාරක සෞඛ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමිනුයි මේ බව දන්වා සිටින්නේ.

වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා ප්‍රවේශය සීමා කර ඇති බැවින් උග්‍රවන කොවිඩ් වසංගතය ආරක්ෂිතව වහාම ඉන්දියාවෙන් පිටත්ව යාම සඳහා සිය පුරවැසියන් වෙනුවෙන් විශේෂ ගුවන්සේවා පහසුකම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද අමෙරිකාව පියවර ගෙන තිබෙනවා.