පාස්කු කොමිසමේ නිර්දේශ ගැන අස්ගිරි පාර්ශවය කනසල්ලෙන්

41

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳ කරුණු විමර්ශණයට පත්කළ ජනාධිපති කොමිසම හරහා අපේක්ෂිත අරමුණ ඉටුවී ඇත්දැයි බරපතල ගැටලුවක් පවතින බව අස්ගිරි පාර්ශවය ලේඛකාධිකාරී පූජ්‍ය නාරම්පනාවේ ආනන්ද නාහිමියන් පෙන්වා දෙනවා.

ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ සැබෑ වැරදිකරුවන් වෙනුවට බාහිර පාර්ශව වැරදිකරුවන් වී ඇති ආකාරයක්, ජනාධිපති කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව මගින් පෙනී යන බවයි උන්වහන්සේ පවසන්නේ.

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසමේ අවසන් වාර්තාවේ සඳහන් නිර්දේශ පිළිබඳව අද (24) මහනුවරදී මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් පූජ්‍ය නාරම්පනාවේ ආනන්ද නාහිමියන් මේ බව සඳහන් කළා.

ජනාධිපති කොමිසම කර ඇති නිර්දේශ හේතුවෙන් පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳව වැරදි ආකල්පයක් ලෝකය තුළ නිර්මාණයවීමේ අවදානමක්ද ඇති බව උන්වහන්සේ පෙන්වා දුන්නා.