ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ඝන අපද්‍රව්‍ය විදුලි බලාගාරය අගමැති විවෘත කරයි

72

කෙරවළපිටියේ ඉදිකළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ඝන අපද්‍රව්‍ය විදුලි බලාගාරය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතින් අද (17) විවෘත කෙරුණා.

මෙම ඝන අපද්‍රව්‍ය විදුලි බලාගාරය මගින් මෙගාවොට් 10ක විදුලියක් ජනනය කර ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක්කෙරෙන අතර ඒ සඳහා දිනකට නාගරික ඝන අපද්‍රව්‍ය ටොන් 600 – 800ත් අතර ප්‍රමාණයක් දහනය කිරීමට නියමිතයි.

කොළඹ නගර සභාව සහ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සමග ඒකාබද්ධව සිදුකරන මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා පෞද්ගලික සමාගමක් විසින් ආයෝජනය කර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 15ක්.

කොළඹ නගරයේ නාගරික ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සඳහා මෙම විදුලි බලාගාරය මගින් ස්ථිරසාර විසඳුමක් නිර්මාණය වන බවයි රජය පවසන්නේ.