ෆේස්බුක් පරිශීලකයන් මිලියන 500 කගේ දත්ත සොරාගෙන බවට අනාවරණයක්

40

ෆේස්බුක් පරිශීලකයන් මිලියන 500 කගේ පමණ පුද්ගලික දත්ත සොරාගත් බවට සයිබර් ප්‍රහාරක කණ්ඩායමක් විසින් අනාවරණයක් සිදුකර තිබෙනවා.

ඔවුන්ගේ දුරකථන අංක ඇතුලු පුද්ගලික දත්ත ලබාදිය හැකි බවයි මෙම කණ්ඩායම සඳහන් කර ඇත්තේ.

2019 වසරේ අගෝස්තු මාසයේදී ෆේස්බුක් මෙහෙයුම් පද්ධතිවල හටගත් තාක්ෂණික දෝෂයක් උපයෝගී කරගනිමින් මෙම දත්ත සොරා ගැනීම සිදුකල බවද මෙම පිරිස ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.