කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇගවීමක්

20

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇගවීමක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය සඳහන් කලේ දැරණියගල, යටියන්තොට, ගලිගමුව, කෑගල්ල, අරණායක, රඹුක්කන සහ බුලත්කොහුපිටිය යන ප්‍රදේශවලට ඊයේ රාත්‍රී 07 යි 30 සිට අද රාත්‍රී 07 යි 30 දක්වා එය බලපැවැත්වෙන බවයි.