පදුක්කේදී පොහොට්ටුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජගත් කුමාරට බිත්තර ප්‍රහාරයක් – (VIDEO)

292

පාදුක්ක සංවර්ධන කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජගත් කුමාර මහතාට සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් බිත්තර ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා.

එම සංවර්ධක කමිටු රැස්වීම පැවති අවස්ථාවේ දී එහි සභාපති ජගත් කුමාර මහතා සහ සීතාවක ප‍්‍රාදේශීය සභා මන්ත‍්‍රීවරුන් අතර බහින් බස්වීමක් ඇතිව තිබෙන අතර ඒ හේතුවෙන් සභාපතිවරයා සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම අතරමඟ නවතා ඉන් පිටව යද්දී ඔහුගේ රථයට බිත්තර ප්‍රහාරයක් එල්ල වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

පාදුක්ක සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම මන්ත‍්‍රී ජගත් කුමාර සහ උප සභාපති නීතිඥ රවීන්ද්‍ර ජයසිංහ යන මහත්වරුන්ගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පාදුක්ක ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ශ‍්‍රවණාගාරයේදී පැවති අතර සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් සභාපතිවරයා මහජන නියෝජිතයින් හෝ රාජ්‍ය නිලධාරීන් නොමැතිව ඒකාධිපති ගමනක් යන බවට එහිදී චෝදනා කර තිබෙනවා.

එහිදී මන්ත්‍රී ජගත් කුමාර මහතා ‘මට ඕනෑ හැටියට තමා කරන්නේ’යනුවෙන් පැවසීම හේතුවෙන් සභාවේ බහින් බස්වීමක් සිදුව ඇති බව වාර්තා වනවා.

පසුව සභාපතිවරයා කමිටුවේ වැඩකටයුතු අතරමඟ නවතා පොලිස් ආරක්ෂාව මධ්‍යයේ ඉන් පිටව ගොස් තිබෙන අතර සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරු හූ කියමින් සභාපතිවරයාට විරෝධය දක්වා ඇති අතර රථයට මෙම බිත්තර ප්‍රහාරය ද එල්ල කර ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා.