හෙට සිට මංතීරු නීතිය යළිත් ක්‍රියාත්මකයි

146

මංතීරු නීතිය යළි හෙට සිට ක්‍රියාත්මක බව පොලීසිය පවසා සිටියි.

රථ වාහන කොට්ඨාශය භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ඉන්දික හපුගොඩ සඳහන් කළේ “නැවත අරඹමු – මහමග විනය” යන තේමාව යටතේ මෙය ක්‍රියාත්මක බවයි.

හෙට සිට 16 වැනිදා දක්වා උදෑසන 6.00 සිට උදෑසන 10.00 තෙක් බස්නාහිර පලාතේ තෝරාගත් මාර්ග කිහිපයක දී මෙම නීතීය ක්‍රියාත්මක කරන බව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ඉන්දික හපුගොඩ පැවසුවේය.