වාහන අලෙවිසැල් වල අලෙවියට ඇති වාහන ගණන 5%ට බසියි

57

අලෙවි කිරීම උදෙසා වෙළෙඳපලේ තවත් ඉතිරිව ඇත්තේ ඉතා සුලු වාහන සංඛ්‍යාවක් බව ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එහි සභාපති ඉන්දික සම්පත් මෙරෙන්චිගේ කියා සිටියේ එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 05%ක් පමණ වන බවයි.

තවත් මාස කිහිපයකට සරිලන වාහන අවශ්‍යතාවයක් රට තුළ නොමැති බව ද ඔහු සඳහන් කර සිටිනවා.

Deshaya