වරාය සටනට උරදුන් පක්ෂ 10 සෑම මසකට වරක් රැස්වීමට තීරණය කරයි

189

නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට ලබාදීමට එරෙහිව ගොඩ නැගූ දේශපාලන පක්ෂ දහයේ එකතුව සෑම මසකම රැස් වී සාකච්ඡා කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

වත්මන් රජය බිහි කිරීමට දායකත්වය දැක් වූ මෙම පක්ෂ දහයේ නායකයෝ පසුගිය සෙනසුරාදා (30) පළමු වරට ඇමැති විමල් වීරවංශගේ නිල නිවසේදී රැස් වූණා.

නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට ලබාදීමට එරෙහි සටනට දායක වීමටයි එහිදී ඔවුන් කතාබහ කරගෙන තිබුණේ.

රජය ලබා ගන්නා වැරදි තීන්දුවලට එරෙහිව හඬ නැගීමට මෙම පක්ෂ නායකයන්ගේ හමුවේදී තීරණය කර ගනු ලැබුවා.

ඒ ආකාරයේ තවත් රැස්වීමක් ලබන 28 වැනිදාද පැවැත්වීමට නියමිත වන අතර මෙම පක්ෂ දහයේ එකමුතුවට තවත් දේශපාලන පක්ෂ කිහිපයක්ද සහයෝගය ලබාදීමට සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.