රුපියල යළි ස්ථාවර වෙයි

173

ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල මේ වනවිට යම් ස්ථාවර මට්ටමකට පැමිණ ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

පසුගිය සතියේදී ඩොලරයේ විකුණුම් අගය රුපියල් 194 සීමාව ද ඉක්මවා ගොස් තිබුණා.

කෙසේවෙතත් ඊයේ දිනයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය රුපියල් 189 යි ශත 80 ක් ලෙස දැක්වුණු අතර ගැණුම් මිළ සටහන්වූයේ රුපියල් 184 යි ශත 98 ක් ලෙසයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාවලට අනුව පසුගිය වසරේදී ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල සියයට 2.6 කින් අවප්‍රමාණය වී තිබෙනවා.