මෙහෙම ගියොත් වෙන්නේ විනාශයක් – අගමැති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායමට දැනුම් දෙයි

495

තරුණ මන්ත්‍රීවරුන් මීටත් වඩා වැඩි වගකීමෙන් වැඩ කළ යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේ දී දැඩිව සඳහන් කර තිබෙනවා.

ඊයේ (09) දින පැවති ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී අගමැතිවරයා මේ බව සඳහන් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ජනතාව විසින් ලබා දී ඇති ජනවරම අනුව සියලු දෙනා එක්ව රට වෙනුවෙන් වැඩ කළ යුතු බවත් පෙන්වා දී ඇති අග්‍රාමාත්‍යවරයා කණ්ඩායමේ සමගිය ආරක්ෂා කර ගත යුතු බවද මෙහිදී පෙන්වාදී තිබෙනවා.

සමගිය ඉතාම වැදගත් බවත් බෙදීම් හදාගතහොත් සිදුවන්නේ විනාශයක් බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම සාකච්ඡාවේදී ප්‍රකාශ කර ඇති බව සඳහන්.

තමන් මේ බව පවසන්නේ තම පනස් වසරක දේශපාලන ජීවිතයේ අත්දැකීම් ඇසුරින් බවයි ඔහු තම මන්ත්‍රී කණ්ඩායමට ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

ඇමැති විමල් වීරවංශ මහතා පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී ඇති වූ සාකච්ඡාවේදී ආණ්ඩු පක්ෂ තරුණ මන්ත්‍රීවරුන්ට අවවාදයක් කරමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා තිබෙනවා.