බැසිල්ගේ පැමිණීමත් සමඟ නව වසර ආරම්භයේදී කැබිනට් මණ්ඩලයේ වෙනසක්?

326

ලබන ජනවාරි මාසයේදී දැවැන්ත කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනයක් සිදු වීමට නියමිත බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා.

කැබිනට් මණ්ඩලයේ තිබෙන ඉතුරු පුරප්පාඩු කිහිපයද සම්පූර්ණ කරමින් වර්තමානයේ කැබිනට් අමාත්‍යධුර දරණ ඇතැමුන්ගේ විෂයයන් සංශෝධනය වෙමින් මෙම කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනය සිදුවන බව දැනගන්නට තිබෙනවා.

මේ වන විට රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ටත් පිටුපසින් පාර්ලිමේන්තුවේ අසුන් ගෙන සිටින කුරුණෑගල, නුවරඑළිය හා කළුතර දිස්ත්‍රික්ක නියෝජනය කරන ජේෂ්ඨතම මන්ත්‍රීවරුන් තිදෙනකුට කැබිනට් මණ්ඩල අමාත්‍යධුර ලැබීමට නියමිත බවයි එම ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙන්නේ.

තමාට දිගටම පාර්ලිමේන්තුවේ පසුපෙළ අසුන් ගැනීමට සිදුවනවා දැයි කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් නියෝජනය කරන ජේෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරයා ජනාධිපතිවරයාගෙන් විමසා ඇති අතර එහිදී ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කොට ඇත්තේ නෑ ඔබ ලඟදීම ඉදිරිපෙලට පැමිනෙන බවයි.

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු ආගමනයත් සමග මෙම කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනය සිදු වීමට නියමිත අතර එහිදී බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය ධුරයට අමතරව අග්‍රාමාත්‍යවරයා යටතේ තිබෙන ප්‍රබල අමාත්‍යාංශයක වගකීමද හිමිවීමට ඉඩකඩ ඇති බවයි එම දේශපාලන ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ.