කොරෝනා මරණ භූමදානය කරන්න රජය ස්ථානයක් තෝරා ගනී?

604

කොරෝනා මෘත දේහ භූමදානය කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය අංශය අවසර ලබා දෙන්නේ නම් ඒ සඳහා භූගත ජල මට්ටම ඉහළ ප්‍රදේශ නොවන සහ වියළි කලාපවල සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා රජයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

ඒ අනුව මේ වන විට අදාල දේහයන් භූමදානය කිරීම සඳහා තලෙයිමන්නාරම වැනි දුපතක් තෝරා ගනු ඇති බවයි පරිසර අමාත්‍යාංශයේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ.